logo

 

 

BIURO DETEKTYWISTYCZNE          

KONTRA ≡         tel. 506-769-866

                                        kontakt na cały Śląsk

 

 

 

Dla firm

     Oferta dla przedsiębiorstw, kancelarii prawnych i innych podmiotów zawiera katalog licencjonowanych usług detektywistycznych w sprawach cywilnych, administracyjnych, karnych i innych, a w szczególności:

  • sprawdzanie aktualnych i potencjalnych kontrahentów, wspólników itp.,

  • sprawdzanie pracowników i kandydatów na pracowników (kariera zawodowa, karalność, posiadane kwalifikacje, posiadane referencje),

  • kontrola przestrzegania warunków zwolnień lekarskich,

  • weryfikacja dokumentów pod kątem ich prawdziwości,

  • sprawdzanie wiarygodności informacji w sprawach szkód samochodowych oraz innych wypadków,

  • weryfikacja dowodów w postępowaniu karnym,

  • sprawdzanie wiarygodności osób,

  • ustalanie i dokumentacja danych dla potrzeb postępowań sądowych, w tym faktycznych okoliczności zdarzenia

     Ponadto wykonujemy inne zlecenia na życzenia klientów z użyciem środków osobowych i technicznych.